Účastníci všech sekcí Ekorady se sešli v klubovně tělocvičny ve středu 20. února 2008, aby se seznámili s dosavadními výsledky projektu 3T.

Menší děti se o třídění odpadů a jeho organizaci na škole dozvěděly zábavnou hrou s dráčkem Chytráčkem, starším spolužákům předali potřebné informace členové Ekorady.

Překvapení pro malé i velké ...

Většina žáků se do projektu zapojila a snaží se správně třídit odpad do jednotlivých nádob umístěných jak v učebnách, tak i na chodbách.

V následné diskusi zazněly různé návrhy na některá zlepšení, například: jak ukládat kelímky od mléka nebo jak lépe informovat samotné členy Ekorady o dalším zpracování odpadů.

Na závěr setkání, jako malé překvapení, obdrželi všichni účastnici dárky v podobě trička s logem celého projektu.

Foto J. Kubala, D. Unčovský a P. Kupčok ze 6. B, text M. Labajová a N. Chobotová z 9. A

Back To Top