Z přísně tajných zdrojů jsme se dozvěděli, že na Drakově je ukryt báječný poklad devíti loupežníků, kteří v dávných dobách loupili a mordovali kupce procházející vrbenskými a heřmanovickými lesy. Takové výzvě se nedalo odolat. Neodradilo nás ani bouřlivé počasí, kdy kroupy a blesky doprovázely náš odjezd od školy dne 24. června 2011.

Všem dobře vytrávilo …

Každá výprava musí mít tu správnou základnu. Tou naší se stala chata „Devítka“. Trošku nás strašilo, že právě zde bydleli obávaní lapkové. Večer jsme se posilnili opečenými párky a výbornými buchtami našich maminek. Za doprovodu kytary pana Orsága jsme si zazpívali ty správné táborové písně.

Musíme být pozorní, jinak bychom zabloudili …

Druhý den začala cesta za pokladem. Úplnou náhodou jsme pod schodištěm objevili půlku mapy z roku 1682, která nám napověděla správný směr. Krkolomná stezka nás měla dovést k truhlici se zlaťáky, kterou kdysi dávno hlídal strašlivý drak.

Hlavně nenápadně …

Cestou jsme museli plnit úkoly, abychom získali indicie, které nás vedly k druhé půlce mapy a klíči, kterým se otvírala bedýnka s bohatstvím. I tu jsme přes všechny nástrahy získali a měli jsme vyhráno. Největší překvapení na nás opravdu čekalo. Důkazem, že pověst nelhala, byly kosterní pozůstatky draka.

Nikomu vůbec nevadí, že prší …

A nejen to. Ve velké lebce se ukrýval druhý klíč k schránce s pokladem. Ten jsme si spravedlivě rozdělili a rychle spěchali na chatu. Už z dálky se linula vůně guláše, který pro nás uvařily hodné babičky paní Puszterová a Bušosová. To byla dobrota. Odpoledne jsme se všichni rozloučili. Moc jsme si to užili.

P.S. Z přísně tajných zdrojů jsme se dozvěděli… Ale to až ve 4. třídě.

Foto pan Chmelař, text Zdenka Závodná

Back To Top