skip to Main Content

Dětem s logopedickými problémy se bude každou středu od 12 do 13.30 hodin věnovat logopedická asistentka paní Iveta Šimeková. Pod patronací SPC – Speciální školy v Bruntále nabízí nápravu lehkých vad výslovnosti. S každým dítětem bude pracovat podle individuálních plánů zpracovaných ze speciálních hláskových alb. První náprava začíná již ve středu 5. listopadu v kabinetu učebnic na spodní chodbě staré budovy. Kontakt yvet.sim@gmail.com, mobil 737 689 979.

Back To Top