Tři kluci z 2. B se přihlásili do logické olympiády. Tato soutěž téměř vůbec nevychází z matematických osnov, ale staví na logice. Nejúspěšnější z trojice byl Tadeáš Kvaš, který se v rámci kraje umístil na 315. – 340. místě z počtu 554 účastníků. Děkujeme Táďovi, Maxovi a Tomovi za reprezentaci školy!

Back To Top