První vyučovací den prožila třída 7. B jako zážitkový v okolí Cvilína společně s paní učitelkou Kurečkovou a Žlebčíkovou. Autobusem jsme se dopravili do Krnova a odtud jsme se vydali po cvilínských schodech k poutnímu kostelu Panny Marie Sedmibolestné s křížovou cestou, tak jako naši předkové, kteří vystupovali na poutní hory.

Před kostelem se žáci dozvěděli zajímavosti o jeho historii a o tradici křížové cesty. Sami doplňovali výklad paní Kurečkové svými získanými vědomostmi. Další zastávkou byla nepřehlédnutelná cvilínská rozhledna. Bohužel nebyla přístupná, proto jsme si jen pověděli, jak je vysoká, k čemu sloužila v minulosti a kam všude se dá z jejího vrcholu dohlédnout.

Naše cesta pak pokračovala ke zřícenině hradu Šelenburk. Má také zajímavou minulost a jeho původní podobu jsme si prohlédli na naučné tabuli. Nakonec jsme obešli celý cvilínský kopec a Krnov se nám ukazoval z různých pohledů.

Na zahradě nás čekalo občerstvení, opékali jsme špekáčky a ochutnali ovocné koláče. Kluci i holky hráli společenské hry nebo pletli náramky. Cílem zážitkového dne bylo odnést si z něj něco pěkného, proto jsme nakonec zařadili aktivitu „Líbí se mi na Tobě …“ Každý byl opravdu spokojen, i paní učitelky. J

Ještě při zpáteční cestě vlakem jsme se setkali s dvěma cestovateli, kteří projížděli svět na bambusových kolech. Zrovna měli namířeno do Jižní Ameriky. Pěkný den nám budou připomínat nejen kartičky se vzkazy – „Líbí se mi na Tobě…, ale také podpisy cestovatelů.

Foto a text Radka Žlebčíková a Táňa Kurečková

Back To Top