První školní výlet 7. B třídy se konal v duchu turistiky. Vydali jsme se do lesního baru, který se nachází u obce Lipová Lázeň. Po klidné cestě vlakem na nás čekalo drobné občerstvení – opekli jsme si párek, vypili chlazenou limonádu a chytli pár žihadel od místních včeliček. Následně jsme zamířili do horního baru k studánce a k vrcholu Smrk.

Po této turisticky namáhavější procházce jsme se vydali k domovu. Zašli jsme však příliš daleko a vlak na nás odmítl počkat. Domů jsme se dostali sice s dvouhodinovým zpožděním, ale plní dojmů a zážitků. Už nyní se těšíme na další „podařený“ výlet.

Foto a text Jana Mičaninová

Back To Top