V úterý 19. prosince Lenka Gadzialová z 9. B zkusila štěstí v nové regionální soutěži Krnovská Regina. Děvčata v nelehké konkurenci musela představit region, ve kterém žijí, spolu se zajímavostmi, dále se musela prezentovat pověstí,
která se váže k našemu kraji a nakonec volná disciplína odhalila osobnost každé dívky. Lenka bravurně obstála ve všech třech kolech a za vydatné podpory svých
spolužáků jí pouze o fous uniklo 3. místo. Všichni jí z celého srdce blahopřejeme a děkujeme za odhodlanost a odvahu s jakou reprezentovala naši školu.

Foto Honza Kovalík z 9. B, text p. uč. Magdaléna Handlířová

Soutěž již brzy začne ...

Back To Top