Milí žáci a rodiče, navštivte webové stránky zvolené střední školy a vytiskněte pro potřeby vašeho lékaře informace školy k vybranému oboru vzdělání o faktorech, jimž jsou žáci zpravidla v průběhu vzdělávání vystaveni, případně o zdravotních a bezpečnostních rizicích práce, kterou mohou jako žáci střední školy vykonávat v rámci praktického vyučování. Dokument bude lékařům vodítkem k lepší orientaci při vydání závazného stanoviska ke zdravotnímu stavu žadatele o přijetí. Každá střední škola by měla uvedené podklady co nejdříve vyvěsit na svých internetových stránkách! Plnění nařízení je nově povinné pro všechny střední školy dle metodického stanoviska Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu MSK.

Back To Top