Základy aerobiku si dívky navštěvující tento kroužek mohou osvojovat již více než deset let. Je s podivem, že v dnešní přetechnizované době se každoročně najde nejméně dvacítka nadšenců z 1. až 5. tříd bažících po zdravém pohybu.

Maruška v nové roli cvičitelky aerobiku…

Nechceme-li dopustit, aby jim tato aktivita zevšedněla, snažíme se neustále lekce zpestřovat a inovovat. Svěží závan do zajeté rutiny bezesporu vnesla žákyně 6. třídy Marie Murová.

Děvčata se skutečně snaží…

V letošním školním roce se chopila role cvičitelky a pod jejím vedením se děvčata mohou naučit modernímu tanci, aniž by musela navštěvovat placené kurzy ve vzdálenějších městech.

Paní Alena Václavíková vede kroužek aerobiku již mnoho let…

Odměnou za její píli a obětování volného času bude prezentace tanečního umu jejich svěřenkyň na tradičním školním plese.

Foto Karel Knapp, text Alena Václavíková, vedoucí kroužku

Back To Top