Máme rádi přírodu, a tak i  letos pokračujeme ve třech programech zaměřených na třídění a recyklaci odpadu. První program, do kterého jsme se opět zapojili, se jmenuje „Nakrmte Plastožrouta„.

Ve sběru víček z PET lahví byly nejpilnější dětí z 1. B…

Je zaměřený na sběr víček z PET lahví a jejich zpětné zpracování. Během prvního sběrného dne v tomto školním roce odevzdali naši žáci téměř 200 kilogramů víček. Ta jsme odvezli do sběrného místa ve Vrbně pod Pradědem, kde se zabývají přímo zpracováním plastových odpadů.

Členové Ekorady shromažďují nasbíraná víčka pro „Plastožrouta“…

Zde z našich víček vyrobí např. kompostéry, plastové pytle nebo blatníky. Nejvíce víček nasbírali žáci 1. B – 30 kg, 3. B – 24,5 kg a 2. třídy – 24 kg. Z vyššího stupně odevzdali nejvíce víček žáci 8. B – téměř 9 kg.

Všude samé baterie…

V druhém programu, který nese název Recyklohraní, se naši žáci přímo účastní sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za sběr získáváme body a ty můžeme v závěru roku vyměnit za různé odměny, což jsou výtvarné či sportovní potřeby, hry nebo školní pomůcky.

Vše uložíme do skladu, než přijede svozové auto…

I v tomto projektu jsme začali letos úspěšně. Při druhém sběrném dnu bylo vybráno celkem 4380 kusů použitých baterií a 127 kusů drobného elektrozařízení. Nejvíce baterií odevzdali žáci 4. třídy – 1655 kusů, 3. B – 1482 kusů a 1. B – 705 kusů.

Ani víčko na zmar…

Třetí program 3T aneb Třídíš, třídím, třídíme je zaveden na naší škole již několik let a žáci se učí třídit odpad ve svých třídách, kde mají připraveny tři sběrné nádoby s označením Papíráček, Svačinka a Krabičák.

Třídíme…

I v příštím kalendářním roce nás čekají další sběrné dny a doufám, že budou tak úspěšné jako ty minulé. Vždyť na nejlepší “třídiče“ čekají v závěru školního roku sladké odměny.

Stále také funguje projekt „3T“…

Poděkování za pomoc při sběrných dnech patří Ekoradě 8. A a jejich spolužákům, kteří vše spočítali, zvážili a nakonec těžké pytle s víčky a krabice s bateriemi odnosili.

Foto Karel Knapp, text Miroslava Tupá

Back To Top