Je určena dětem z I. stupně, jejich učitelům i rodičům. Obsahuje velké množství výborných materiálů pro výuku, domácí přípravu žáků
a odkazů na další zajímavé stránky včetně prezentací využitelných při výuce s využitím interaktvní tabule.

Back To Top