V letošním roce se krajské kolo fyzikální olympiády konalo online formou. Soutěžící obdrželi ve čtvrtek 22. 4. od 8:30 do 12:30 čtyři velmi náročné úlohy, prověřující znalost mechaniky (pohyby, síly, práce, výkon, energie, páka, kladka), tlaku v kapalinách a plynech, Archimédův zákon, optiky ( geometrická řešení, odraz a lom), termiky (výměna tepla, teplo a práce, změny skupenství), elektřiny (stejnosměrný proud, obvody, práce a výkon elektrického proudu, spojování rezistorů). Během následující půlhodiny museli soutěžící své výpočty naskenovat a odevzdat v systému OSMO hřiště. Jak úlohy z fyzikální olympiády vypadají si můžete prohlédnout zde. Naši školu v tomto kole zastupovala žákyně 9. B Tereza Kubiszová, která se v konkurenci 49 soutěžících  ze základních škol a odpovídajících ročníků nižších gymnázií umístila na 15. místě. Zároveň se stala úspěšnou řešitelkou krajského kola.
Gratulujeme.
Back To Top