skip to Main Content

Všechny ježibaby a ježidědkové mi jistě dají za pravdu, když napíšu, že Slet čarodějnic „léta Páně“ 30. dubna 2019 se povedl. Odstartovala ho nezbytná Ježibabí hymna a letělo se do parku. Krátká zastávka nás zdržela na náměstí, kde jsme svým zaříkáváním pomohli místním hasičům postavit májku. Když bylo hotovo, mohli jsme svištět dál.

Ten, kdo chtěl získat titul „Superčarodějnice“, musel prokázat, že je tohoto označení hoden. Musel předvést, že umí běhat v sedmimílových botách, házet kouzelnými kroužky , krmit hladového pavouka, prohrabávat se ve slizu, vařit žabo – myší polévku a chodit ve výšinách. Po splnění všech úkolů se uchazeči mohli zajímat o amulet „Superčarodějnice “ , který jim byl vydán pouze po předložení listiny se všemi právoplatnými razítky.

Jelikož disciplíny, které vymyslely vrchní zkušené čarodějnice, byly těžké, mohli se kouzelné ba i nekouzelné bytosti posilovat lektvary a upečenými specialitami v baru U černého pavouka. A co by to byl za Slet bez ohně? Přítomní si mohli opéct kost i stehýnko, ale nutno říci, že nejčastěji se pekl buřtík.

Myslím, že mohu konstatovat, že pořádaný rej se vyvedl. Vlastně ještě nesmím zapomenout poděkovat všem pozemským bytostem, které se postaraly o nadpozemsky chutnající baštu a úžasné lektvary. Těšit se můžeme na další Slet, třeba za sto let. Tak RADZAN.

S úctou Zelená ježibaba

Back To Top