skip to Main Content

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se v době od 15.30 do 17.30 uskuteční konzultační třídní schůzky s rodiči. Uvítáme, pokud na setkání s jednotlivými vyučujícími vezmete i své děti. Návrh klasifikace žáků a hodnocení chování za 3. čtvrtletí zveřejní vyučující prostřednictvím elektronické žákovské knížky nejpozději ve středu 24. dubna. Na třídních schůzkách proběhnou  také doplňující volby do Školské rady. Mezi navrženými kandidáty jsou paní Jana Tomíčková, pan Martin Hančil a pan Svatopluk Matyšek. Žádám Vás, abyste zvážili navrhované kandidáty, případně ještě promysleli svoji vlastní kandidaturu nebo nahlásili vedení školy kandidáty další (pouze za předpokladu jejich písemně vyjádřeného souhlasu) do středy 24. dubna 2019.

 

Back To Top