Návrh klasifikace za I. čtvrtletí školního roku 2012-2013 bude rodičům dostupný prostřednictvím elektronické žákovské knížky „EL-KY v pondělí 12. listopadu “ od 14 hodin. Plánované konzultační schůzky s rodiči jsou připraveny na středu 14. listopadu v době od 15.30 do 17.30 hodin. Uvítáme, pokud na jednání s jednotlivými vyučujícími vezmete i své děti.

Back To Top