Paní učitelka Jitka Hlaváčková připravila na úterý 16. října 2012 pro rodiče svých prvňáčků konzultační hodiny. Zájemci si mohou vybrat čas návštěvy podle svých možností na dobu od 12.30 do 17.10 a zapsat se do časového rozpisu u paní vychovatelky Aleny Honajzerové ve školní družině. Další informace včetně krátkého videa z výuky jsou uvedeny v textu „Míla mele“. Během jednání je možno objednat si fotografie ze zápisu dětí do první třídy za cenu datového nosiče (DVD, CD).

Back To Top