Již po druhé jsme se zúčastnili Konverzační soutěže v jazyku německém a anglickém ve Šternberku. I letos sedm žáků naší školy bojovalo o nejlepší umístění. V jazyce anglickém nás reprezentovali: Adéla Hazuchová, Veronika Pargačová, Jan Kamenár a Marek Magdziak. V jazyce německém to byli: Adéla Schaffartziková, Jana Křištofová, Matěj Hlaváček. Nejlepšího umístění dosáhla A. Hazuchová, která pod vedením p. uč. Radmily Gavendové získala krásné 7. místo. V. Pargačová se spolu s A. Schaffartzikovou umístily na 18. místě. Ani ostatní žáci neudělali škole ostudu a za reprezentaci naší školy jim všem děkujeme.

Marie Klimešová, vyuč. JN

Back To Top