Výměna oken i zateplování fasády v poslední čtvrtině prázdnin zdárně pokračují. Tak zní závěr z kontrolního dne 14. srpna 2008. Pan starosta Luděk Volek za zřizovatele, technický dozor, zástupci dodavatelských firem a ředitel školy se setkali při společné prohlídce staveniště. Kromě technických detailů se řešila i barva fasády, barevné ladění a umístění žaluzií. V tomto směru svým názorem vypomohl i pan učitel Jaroslav Hrubý ze soukromé Výtvarné dílny, pracující na ZŠ.
Mezi stromy a keři ...
Další kontrolní den je naplánován na čtvrtek 28. srpna. Pokud vše bude pokračovat stávajícím tempem a podle plánu, lešení z čela budovy již bude odstraněno, třídy budou uklizeny a nic nebude bránit zahájení školního roku 2008/2009 s tím, že další venkovní práce, které nebudou mít vliv na bezpečnost dětí ani výuku školy, budou pokračovat do konce září.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top