S příchodem prosince prosákne do všech koutů školní družiny vánoční atmosféra. Děti začínají vyrábět řetězy a nejrozmanitější ozdoby, které postupně rozvěšují po celé místnosti. Chtějí si co nejvíce přiblížit tolik očekávané svátky. 

Rozdělíme se na soutěžní družstva…

Do rozbalování dárků zbývalo už jen něco málo hodin a z 1. oddělení ŠD se ozýval zpěv koled a směsice pokřiků. To vypukla tradiční vánoční besídka. Děvčata a chlapci si měřili síly v různých soutěžích.

Holky umí…

Vítaným zpestřením bylo vystoupení dívek, které známé koledy doprovodily hrou na flétnu. Ubývající energii žáci pravidelně dobíjeli konzumací připravených domácích i kupovaných dobrot. Závěr besídky patřil tanečním kreacím podpořených hlasitou diskotékovou hudbou.

Malá diskotéka na závěr…

Úderem patnácté hodiny řádění dětí ustalo. Zpocené, ale šťastné odcházely domů nebo se oddávaly poklidnému debatování o dárcích, Ježíškovi a jiných, pro ně tolik důležitých, tématech.

Foto Denis Václavík, text Alena Václavíková

Back To Top