skip to Main Content

V ČR se zvyšuje výskyt onemocnění žloutenkou typu A. V Moravskoslezském kraji je k dnešnímu dni hlášeno 19 případů onemocnění. Nejvyšší nemocnost je ve skupině nad 15 let (18 případů). Jedno onemocnění je hlášeno ve věkové skupině 5-14 let. I když se ještě nejedná o epidemii, je přesto potřeba dbát na zvýšenou hygienu. Podrobné informace o projevech nemoci a dodržování hygienických zásad jsou uvedeny na stránkách krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě.

Back To Top