Naši školu navštívil 18. března 2010 Klokan XIII., což znamenalo pro žáky z 2.–9. tříd hodinové zápolení s úlohami matematické soutěže Klokan. A římská číslovka znamená, že letos se naši žáci zúčastnili tohoto mezinárodního klání po třinácté!

Spolu s nimi řešily různě obtížné matematické a logické problémy miliony vrstevníků v dalších asi 40 zemích Evropy, Asie, Austrálie, Severní a Jižní Ameriky. Pro nejmladší žáky z 2. a 3. tříd bylo v kategorii Cvrček připraveno 12 úloh na 45 minut (max. 60 bodů), další kategorie pak obsahovaly 24 úloh na 60 minut (max. 120 bodů): 4. a 5. třídy v kategorii Klokánek, 6. a 7. třídy v kategorii Benjamín a 8. a 9. třídy v kategorii Kadet.

Výsledky ukazují, že ne vždy jsou o rok starší žáci v dané kategorii úspěšnější než žáci mladší. Rozesílání úloh a kompletaci výsledků za celou Českou republiku zajišťuje Pedagogická fakulta UP Olomouc a dostupné budou v červnu na adrese: http://www.matematickyklokan.net.

Letos se nejúspěšnějšími řešiteli stali:

Cvrček  – Natálie Plesníková (3.) – 41 bod
Klokánek – David Borský (5. B) – 91 bod
Benjamín  – Karolína Fišárková (7. A) – 91 bod
Kadet  – Ondřej Gebauer (8. A) – 76 bodů

Foto a text Milan Pokorný

Back To Top