Ani letošní prázdniny nebyly pro naše správní zaměstnance poklidné. Především pokračovaly dokončovací práce na realizaci projektu schváleného Regionální radou Moravskoslezsko pod názvem „Modernizace vzdělávacích aktivit – ZŠ Město Albrechtice“. Kolaudace stavby včetně dalšího vybavení (školní nábytek, informační a komunikační technologie) je naplánována na pondělí 31. srpna 2009. Den otevřených dveří pro zájemce o prohlídku z blízkého i vzdálenějšího okolí se připravuje na čtvrtek 3. září 2009 od 15 hodin.

Po celé škole se sekalo

V historické budově školy ve všech poschodích se dnes a denně bez ohledu na den v týdnu sekaly otvory do stěn pro nové rozvody vody a instalaci elektrických kabelů, jejich propojování s hlavními ventily a vypínači, zedničilo se, lepilo, montovalo. Nepřítomnost žáků umožnila přenést stavební práce i do tříd v II. nadzemním podlaží, ze kterých se připojovalo ústřední topení, rozvody vody i kanalizační přípojky do půdních prostor.

Úklid nábytku ...

Situaci nikomu nezjednodušilo ani zatečení plochými střechami při přívalových deštích na konci měsíce června, škody vznikly v souvislosti s prováděním úprav střešní konstrukce. Musely se stěhovat sklady učebnic, knihovna, vynášet poškozený nábytek ze školní družiny i měnit koberce.

Hygiena především ...

Hned na počátku letních prázdnin byla zahájena generální oprava v nové budově školy a tělocvičně – výměna zcela zkorodovaného hlavního vodovodního řadu a rozvodů vody k požárním hydrantům. Od pondělí 27. července následovalo týdenní soustředění 40 členů České reprezentace v kvalifikovaném psaní před odjezdem na MS do Pekingu. Vše v tělocvičně i v nové budově školy muselo být do té doby vymalováno a uklizeno s cílem vytvořit hostům bezpečné a hygienicky nezávadné provozní podmínky. V této souvislosti je potřeba poděkovat pracovníkům firmy pana Josefa Žídka za provedení prací ve výborné kvalitě a dodržení smluvních termínů.

Měnily se všechny požární hydranty v nové budově ...

Z loňského roku pokračovalo vybavování dalších školních kabinetů novým nábytkem. Uskladňovaly se nové učebnice a pomůcky. Ve školní jídelně se jen s krátkou přestávkou vařilo celé prázdniny.

Klobouk dolů před všemi správními zaměstnanci, školu je již opět uklizená a připravená.

Poděkování si zaslouží i pedagogičtí pracovníci školy, kteří zvládli se svými žáky od listopadu 2008 až do začátku prázdnin s nadhledem a bezpečně ztížené podmínky vyplývající z rozsáhlých stavebních prací. Někteří v průběhu prázdnin věnovali část své dovolené k zajištění hladkého zahájení školního roku zajišťováním nových učebnic a úklidem sbírek s pomůckami.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top