Děti 1. stupně pobavili klauni Bedřich a Pepino, kteří k nám přijeli z Ostravy. Smích, radostné výkřiky, společně zazpívaná písnička – taková byla reakce žáků na jejich vystoupení. Řada dětských asistentů i asistentek z řad učitelek se stala součástí zábavného programu, v němž se „tvořila“ různá zvířátka z nafouknutých balónků resp. hadic, hrálo na neobvyklé nástroje či kouzlilo s vajíčky, krabicemi, penězi nebo gumovým zvonem.

Naučím tě kouzlo, chceš?

V zákulisí na sebe klauni prozradili, že patří do Divadla klaunů Ostrava a jsou zapojeni do projektu, kdy klauni navštěvují děti, které se léčí na různých odděleních nemocnic v našem kraji i celé republice. Svou přítomností a specifickým humorem se snaží nemocné děti rozveselit a alespoň trochu jim léčbu zpříjemnit. Zásluhu na tom, že veselí klauni Bedřich a Pepino zavítali také do naší školy, mají manželé Solawovi. V našem městečku jsou známí jako obchodníci, ovšem svět kouzel je jejich hobby. Za zprostředkování a sponzorování vystoupení jim tímto děkujeme.

Foto a text Taťána Hazuchová

Back To Top