skip to Main Content

Vyžaduje intenzivní nasazení, všichni hráči jsou stále zapojeni do hry. Neklade velké nároky na technické vybavení.  Bližší informace jsou k dispozici na www.kin-ball.cz.  Abyste si mohli udělat představu o průběhu hry, podívejte se na video.

Back To Top