Listopadové třídní schůzky byly pro rodiče vycházejících žáků velmi důležité, protože se seznámili se základními informacemi týkající se přijímacího řízení na střední školy. Hlavně s tím, kolik přihlášek si mohou jejich děti poslat, jak je správně vyplnit, dověděli se o termínu odeslání na střední školy. Podrobnější informace budou uvedeny na školním webu počátkem ledna 2013.

Back To Top