Kdo je připraven, nebude překvapen. To si uvědomili deváťáci na besedě s paní Janou Kadlíkovou z Úřadu práce v Městě Albrechticích. Poskytla jim řadu zajímavých informací o trhu práce.

Besedu vede paní Jana Kadlíková z Úřadu práce Město Albrechtice…

Například, kdy a jak se zaregistrovat do evidence nezaměstnaných, jaké z toho plynou výhody a povinnosti. Zajímali jsme se také o výši podpory v nezaměstnanosti. Překvapilo nás, že úřad práce pomáhá uchazečům o zaměstnání do 20ti let dotacemi, které se týkají  i začínajících podnikatelů.

Prohlížíme si formuláře…

Musí však absolvovat kurz podnikání a předložit svůj podnikatelský záměr. Teď už víme, že nám úřad práce pomůže, ale důležité je spolupracovat a být hlavně sami aktivní při hledání zaměstnání.

Foto a text Taťána Kurečková

Back To Top