Příjemný průběh měl v pátek 28.března 2008 Den učitelů. Paní místostarostka ing. Jitka Hanusová navštívila jako zástupce zřizovatele naši školu v doprovodu spolupracovnice z MěÚ paní Vlasty Lednické.

Přání před téměř třiceti prvňáčky ...

Všechny paní učitelky a vychovatelky i zástupci mužské menšiny z řad pedagogů obdrželi květinu. S potěšením si také vyslechli přímo ve třídách v průběhu vyučování poděkování za odvedenou, mnohdy nelehkou práci.

Na cestě do tělocvičny ...

K přání se připojila i řada žáků. Ti, kteří se nepřipojili, buď zapomněli, nechtěli, anebo si počkají na 5. říjen. Tento den je od roku 1994 vyhlášen Mezinárodním dnem učitelů a tak trochu konkuruje Českému Dni učitelů.

Foto a text Karel Knapp

Když je Den učitelů ...

Back To Top