Kdo ví, možná, že po zajímavém školení k prevenci požární ochrany, které v posledním prázdninovém týdnu vedla paní ing. Kristýna Siudová, členka Sboru dobrovolných hasičů z Krnova, se najde mezi 37 zaměstnanci školy další dobrovolný hasič.

ing. Kristýna Siudová, členka SDH Krnov…

Akce byla součástí pravidelných proškolování pedagogických i správních zaměstnanců naší školy. Díky nim se zvyšuje bezpečnost všech, kteří se ve škole pohybují v průběhu celého školního roku.

Konec teorie, příchází praxe…

Na pořadu jednání byly informace o příčinách vzniku požárů a opatřeních, bránících jejich vzniku, o správném postupu při hlášení požárů a jejich hašení v počátečním stádiu. Na závěr vystřídala teorii praxe. I když hořelo jen jako, na řadu přišla skutečná obsluha hasicích přístrojů. 

Foto a text Karel Knapp

Back To Top