Kdo chce něčeho dosáhnout, v dnešní době se bez znalosti cizích jazyků neobejde. To potvrdila i naše bývalá žákyně, Katka Rusínská, která nyní studuje na Ostravské univerzitě. Díky svému jazykovému vybavení poznala už kus světa. Absolvovala několik zahraničních stipendijních pobytů v Rakousku, na Maltě a Norsku, chystá se do Švýcarska.

Těchto stáží by se však bez perfektní znalosti jazyků nemohla zúčastnit. V hodině angličtiny deváťákům přiblížila své studium i zážitky ze zahraničí, besedovala s nimi česky i anglicky. 

Foto Karel Knapp, text Radmila Gavendová

 

Back To Top