Kdo smí vlastnit střelnou zbraň? Co se s ní smí a nesmí? K čemu se používá chemický sprej, tonfa? Kdy smí policista použít pouta? Jaké další vybavení policisté ve službě používají? Jak vypadá a k čemu slouží neprůstřelná vesta? Jak se mají děti chovat za mimořádných situací?

Na takové věci a ještě řadu dalších se ptali žáci 5.-6. tříd poručíka Jaromíra Hoška, praporčíka Zbyška Pecháčka a podpraporčíka Martina Vaňka z obvodního oddělení Policie ČR v Městě Albrechticích.

Zajímavá a profesionálně vedená beseda byla zaměřená na prevenci kriminality u dětí a mládeže. Účast na ní určitě nebyla pro nikoho ztrátou času.

text a foto Karel Knapp

Hned vám odpovím

Dělej

Back To Top