Ředitel školy jmenoval za člena školské rady za zákonné zástupce pana Josefa Tarabíka z Hynčic s odkazem na ustanovení zákona 561/2004 Sb. § 167 odst. 5. Školská rada tím má od 13. března 2013 plný počet členů.

Back To Top