Jarní prázdniny jsou už v polovině. Nejmenší děti dochází do školní družiny nebo jen na obědy do školní jídelny. Neučí se, zdánlivě se ve škole nic neděje. Kdo se ale zaposlouchá, uslyší klepání, bouchání i zvuk motorové pily. Pracovníci firmy Ingenia a jejich smluvní partneři pokračují na rekonstrukci a modernizaci střechy staré budovy školy. Nepříznivé zimní podmínky jim neumožňují pracovat přímo na střeše.

Boří se nefuknční komín v západním křídle ...

Proto se zaměřili na stavební úpravy související s výstavbou čtyř nových učeben v půdních prostorách školy. Bourají se nefunkční komíny, provádí se výměny poškozených krovů a bednění střechy. Upravují se a dostavují dřevěné konstrukce. Pracovníci MěÚ Město Albrechtice připravují změny umístění zařízení sloužícího k provozu místní kabelové televize. Pracovníci TKC Computers z firmy pana Tkáče zajišťují úpravu ukotvení antén a rozvodů, které souvisí se šířením internetu ve městě.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top