Školních webových prezentací postupně přibývá. Vybudování webu není jednorázovou záležitostí. Každá škola, která to myslí se svým webem vážně, pravidelně sleduje a vyhodnocuje jeho návštěvnost.

O tom, jestli školní web žije nebo ne, rozhoduje řada věcí. Například i dostupnost internetu žákům školy z domova. Stránky škol se od sebe liší grafickým zpracováním i obsahem. Při správě webu si musíme klást otázky. Proč jej tvoříme a pro koho je určený? Chceme oslovit žáky, rodiče, rodiče potencionálních žáků? Nebo chceme oslovit další školy, veřejnost, sponzory či zřizovatele? A jak co nejobjektivněji posoudit, jestli se nám společná práce učitelů a žáků daří?

K posouzení návštěvnosti našich stránek využíváme možnosti externích služeb nabízených www.navrcholu.czwww.toplist.cz .

 

Chceme, aby náš web byl jedním z hlavních informačních zdrojů o dění ve škole. Je zajímavé sledovat, které stránky jsou na něm nejnavštěvovanější, odkud návštěvníci přicházejí, prostřednictvím které stránky vstupují, ze které stránky odcházejí. Které články jsou nejčtenější a které patří mezi méně zobrazované. Vyhodnocení návštěvnosti za rok 2008 přineslo řadu zajímavých údajů.

Počítadlo návštěvníků se zastavilo na čísle 48 284, tj. 4. místo v ČR z webů registrovaných v kategorii základních škol na www. navrcholu.cz. Za Základní školou Dobřichovice, Základní školou M. Horákové v Hradci Králové a Základní školou Trávník 27, Přerov. Na více jak 30 000 návštěvníků za rok tak dosáhlo jen 7 ZŠ z ČR. Zajímavé (při možnosti určitého zkreslení) jsou informace o návštěvnících podle zemí: ČR 96%, na zbývající 4% připadá Slovensko – 433, Polsko – 63, Řecko – 28, Evropská unie – 15. Mimo návštěvníky z dalších evropských států se 3-5 návštěvami jsou zastoupeny země vzdálenější a exotičtější: Taiwan – 2, Brazílie – 1, stejně jako Hong Kong.

Návštěvy a zhlédnutí stránek v roce 2008

Podle www.toplist.cz jsme mezi 9885 registrovanými stránkami různých typů škol obsadili 215. místo.

Celkem bylo v roce 2008 zobrazeno 366 226 stránek. Nejvíc přístupů zaznamenala hlavní stránka, na které jsou uvedeny nejaktuálnější zprávy – 98 569. Seznamy žáků a pracovníků školy využilo 4 000 zájemců. Pozadu nezůstaly ani stránky školní jídelny. Časté přístupy vykazuje i úřední deska a informace ke školnímu vzdělávacímu programu „Cesta“.

TOPlist 2008 - pořadí škol v okrese Bruntál

Bylo zveřejněno 142 článků (K. Knapp 43, T. Kurečková 17, R. Hajná 15, T. Hazuchová a K. Handlíř po 8, M. Pokorný a E. Kynická po 5, M. Kulichová 4, M. Handlířová a Z. Závodná po 3, A. Václavíková a V. Mertová po 2. Další texty napsali členové novinářského kroužku pod vedením paní uč. T. Kurečkové).

Nejčastěji fotografovali K. Knapp, E. Kynická, T. Kurečková, A. Synková ze 7. B, J. Kománková z 5. A, M. Pokorný, J. Hrubý, J. Pecháček ze 7. A, M. Kulichová, L. Grčková, R. Gavendová a další žáci z novinářského kroužku a dali k dispozici 1 708 fotografií ze života školy, školní družiny, zájmové i mimoškolní činnosti. Informace doplnilo i 70 krátkých zpráv.

Nejčtenější články

 

pořadí název počet zobrazení autor textu fotografie
1. Deváťáci mile překvapili 3501 S. Antonová, 9. B K. Knapp
2. II. společenský ples je minulostí 2037 K. Knapp K. Knapp
3. Jak se fotí, blíží se konec 2037 S. Antonová, 9. B K. Knapp
4. Kdo chce, naučí se lyžovat 1911 K. Handlíř Z. Vyležík
5. Vítejte, prvňáčci 1863 M. Handlířová K. Knapp
6. Dostali jsme pamětní list 1603 K. Knapp K. Knapp

 

Pomyslným Skokanem roku se stal článek D. Kuřce, K. Pecháčkové a J. Drahotušského – všichni z 9. B a fotografiemi K. Knappa z počátku října 2008 Setkání s polskými přáteli s 1482 přečteními.

Velký zájem vzbudila informace o prázdninové činnosti žáků pod vedením paní učitelky T. Hazuchové pod názvem Také o prázdninách spolu.

 

Na návštěvnosti našich stránek mají svůj podíl i odkazy na www.zsma.cz ze spřátelených webů – ZŠ Jindřichov , ZŠ Holčovice , ZŠ Osoblaha, ZŠ Třemešná , SPgŠ a SZŠ Krnov , ZŠ Bruntál, Okružní 38ZŠ Bruntál, Rýmařovská 15 .

 

Karel Knapp

 

Back To Top