skip to Main Content

Kantor výtvarník a kastelán zámku v Linhartovech byl navržen na „Cenu – Ď“ v kategorii Morální vzor. Mezi nominovanými byl také kontingent AČR PRT Lógar mise ISAF Afghánistán za pomoc afghánským ženám a dětem. Zazněla i jména MUDr. Přemysl Sobotka, Jan Šibík, plk. JUDr. Jiří Komorous  a dalších. Jak vše ve Stavovském divadle na konci měsíce června 2010 dopadlo? Podívejte se zde.

Back To Top