Bylo jaro. Sotva se rozednilo, z domu vyšla hospodyně a budila zvířátka. Slepice a kačeny, které se soustředily na jediný úkol. Vysedět kuřátka a káčátka. Proto vůbec neměly čas na kozlíka. Ten si s nimi chtěl hrát na honěnou, ale kamarádi ho odbyli. Smutný si sedl pod rozkvetlou jabloň a vzdychal. Uslyšelo ho strakaté vajíčko, které vypadlo z hnízdečka. Kozlíkovi se vajíčko zalíbilo a i když se mu slepice i kačeny posmívaly, vyseděl si z něj jarní ptáčátko. Pak si všichni společně zatancovali a přivítali jaro.

Probuďte se

Jarní pohádku zahrály děti z 1. B na zámku v Linhartovech. Představení se jim moc povedlo, a proto ho zopakují v mateřské školičce pro své kamarády. Šikovní herci byli odměněni i jednou z maminek, paní Salvetovou, která jim poslala tašku sladkostí.

Foto pan Trautenberger, text Regína Hajná

 

Back To Top