Je věcí školy, aby naučila děti správně psát i správně kreslit. Proč ale nevyužít možnosti nahlédnout na zajímavý web „Jak správně psát – jak správně kreslit„, který shrnuje důležité informace související se správným psaním u dětí. Naleznete zde kapitoly věnující se obecným zásadám a důležitým návykům pro správné psaní, konkrétní příklady správných i špatných postupů při psaní ilustrované na fotografiích nebo speciální lekce zaměřené na uvolnění ruky i celého těla…

Back To Top