Této nezvyklé době se musela přizpůsobit rovněž družina. Dětem připravujeme řadu zábavných aktivit, které zasíláme prostřednictvím EduPage, případně je najdou na našich vlastních videích. Vše funguje na bázi dobrovolnosti. Děti si ve svém volném čase samy vyberou aktivity, které je zaujmou.

Mohou doplňovat názvy pohádek, hledat dvojice pohádkových postav, řešit přesmyčky a sudoku, hledat schovaná písmena, vyrobit si hračku káču, naučit se vypěstovat řeřichu nebo malovat obrázky.

Paní vychovatelky Liďáková a Honajzerová nahrály dokonce i videa, podle kterých si mohly děti připravit banánový koktejl, zdravou snídani či poskládat chameleona z papíru. Vždy nás potěší, když nám děti zašlou své výrobky a řešení zaslaných aktivit. Těm nejmladším se zasíláním fotek výrobků a vyplněných listů pomáhají rodiče. Starší děti to již zvládnou samy.

Přestože jsme s dětmi v pravidelném kontaktu přes EduPage, těšíme se už na společné setkání ve škole.

Foto rodiče dětí, text Alena Honajzerová

Back To Top