Ve čtvrtek 1. února 2007 se téměř 60.000 žáků 9. tříd na většině základních škol v ČR podrobilo celostátním testům z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.

Testy připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a byly realizovány v rámci systémového projektu Kvalita I, který je financován z prostředků Evropských sociálních fondů a připraven ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Nyní na začátku dubna byly školám rozeslány výsledky včetně Osvědčení o dosažených výsledcích pro jednotlivce. Tato osvědčení lze uplatnit při přijímacích zkouškách na střední školy. A jak obstáli žáci naší školy – kdo z nich se probojoval mezi „horních 10.000“?

Katka

 1. Test Matematické dovednosti řešilo v rámci ČR 58.362 žáků s průměrnou úspěšností 46,9%. Naše škola v něm dosáhla úspěšnost 42,1%. Nejlepší výsledky v matematice zaznamenali:

  Pavel Adámek, 9. A 80% 4562. místo (lepších bylo 7,8% žáků)
  Veronika Pargačová, 9. B 78% 5402. místo
  Jan Kovalík, 9. B 78% 5402. místo
  Kateřina Žáková, 9. B 70% 9285. místo

 2. Test Dovednosti v českém jazyce psalo v ČR 58.464 žáků a jeho průměrná úspěšnost byla 56%. Žáci naší školy měli úspěšnost 52,5%. Tento test nejlépe zvládli:

  Sylvie Jurečková, 9. A 88% 1124. místo (lepších bylo 1,9% žáků)
  Veronika Pargačová, 9. B 88% 1124. místo
  Ondřej Andrys, 9. B 80% 4267. místo
  Matěj Stýskala, 9. A 78% 5496. místo
  Kateřina Žáková, 9. B 76% 6921. místo
  Katřina Johnová, 9. B 74% 8416. místo
  Jan Tichý, 9. A 74% 8416. místo

 3. Testu Obecné dovednosti se v ČR zúčastnilo 58.229 žáků, průměrná úspěšnost tohoto testu činila v ČR 66,4%. Naše úspěšnost ani tentokrát nepřekročila celostátní průměr a byla 63,6%. Právě zde naše žákyně zaznamenala vůbec nejvyššího umístění:

  Kateřina Žáková, 9. B 97% 579. místo (lepších bylo 1% žáků)
  Jan Kovalík, 9. B 93% 1944. místo
  Veronika Pargačová, 9. B 86% 6710. místo
  Daniela Křištofová, 9. B 86% 6710. místo
  Tomáš Honajzer, 9. B 86% 6710. místo

Pochvalu zaslouží nejen tito jmenovaní, ale i řada dalších deváťáků, kteří dosáhli velmi dobrých výsledků. Ty svědčí o jak o jejich poctivé dlouhodobé přípravě, tak o konkurenceschopnosti absolventů albrechtické ZŠ. Zásluhu na tom mají samozřejmě i jejich obětaví vyučující.

Foto Iveta Šimeková, text p. zástupce Milan Pokorný

Back To Top