skip to Main Content

Pracovníci školy a SRPDŠ při ZŠ ve spolupráci se členy školské rady pořádají v sobotu 6. února 2010 IV. společenský ples. Slavnostní zahájení v tělocvičně školy je plánováno na 20 hodin. Hraje BT NOVA. Veškerý zisk z akce bude příjmem do pokladny rodičovského sdružení stejně, jak tomu bylo po plese minulém. Předprodej slosovatelných vstupenek v ceně 120 Kč od 18. ledna 2010 v kanceláři školy u paní Jany Muroňové (telefon 777 719 363, 554 652 241, jana.muronova@zsma.cz).

Back To Top