Je vědomostně – dovednostní soutěž. Soutěžilo se 10. listopadu v prostorách soukromého všeobecného gymnázia PORG v Ostravě Vítkovicích. Jednotliví členové družstva samostatně vypracovávali test ze čtyř okruhů (českého jazyka, matematiky, všeobecných předpokladů a řešení praktické úlohy). Výsledky se sečetly a vytvořily celkové bodové ohodnocení školy. V souboji 42 zúčastněných škol skončilo naše družstvo ve složení Ester Bartoňová, Tomáš Grček, Natálie Řezáčová, Markéta Veselá a Lukáš Vyležík na pěkném 14. místě. Gratulujeme.

Back To Top