Informační systém
nabízí vycházejícím žákům pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty. Naleznete zde nabídku škol a oborů vzdělávání stejně jako informace o potřebách trhu práce a ukázky reálných pracovních prostředí, které Vám mohou volbu studia usnadnit. Další informace a rady získáte od paní učitelky Radky Žlebčíková, výchovné-kariérové poradkyně.

Back To Top