Žáci 5. B už vědí, jak je škodlivý alkohol, drogy a cigarety. Aby si své vědomosti prohloubili, navštívili interaktivní výstavku z oblasti prevence kriminality v Krnově.

Zase se dozvíme něco nového…

Výstavou je provázely dvě policistky a referentka prevence kriminality z odboru školství, kultury a sportu.

Interaktivní panely…

Děti zde měly možnost v rámci jednotlivých interaktivních panelů získat další poznatky o škodlivosti alkoholu, cigaret a drog.

Diskutujeme o důležitých věcech…

Plnily různé úkoly, diskutovaly na dané téma u různých panelů a projevovaly vlastní postoj a názor na uvedené látky, které jsou škodlivé. Výstavka byla zajímavá a děti si odnesly spoustu nových informací.

Bruslení nás baví…

Z výstavky se zastavily na zimním stadionu, aby si protáhly svá těla na bruslích.

Foto a text Ludmila Grčková

Back To Top