Je název nového nepovinného předmětu, který navštěvují od září 2007 převážně žáci 6. ročníku. Čas ukáže, jestli se podaří naplnit hlavní záměr výuky. Dovést žáky k získání základů mediální gramotnosti. Ke schopnosti informace vyhledávat a třídit, vyhodnocovat je a využívat v praxi. Uvidíme, jak malí kameramani, fotografové a novináři
zvládnou práci s digitálními technologiemi jako s prostředky ke sdělení vlastních názorů a zjištění.

Back To Top