skip to Main Content

Žáci s prezenční výukou (ve škole), kteří odebírali stravu a mají peníze na účtu jídelny, jsou v tyto dny přihlášení na obědy. Pokud o stravu nemáte zájem, obědy si musíte odhlásit přes objednávkový systém, nebo písemně SMS – 777 719 365, e-mailem – darja.styskalova@zsma.cz.

Žáci s distanční výukou (doma) mají stravu odhlášenou. Tito mají možnost si obědy přihlásit SMS – 777 719 365 nebo mailem – darja.styskalova@zsma.cz. Obědy si odeberou do jídlonosičů bočním vchodem do jídelny od 11.00 do 11.30 hodin.

Stýskalová Darja

Back To Top