U žáků přihlášených na školní obědy  se založeným svolením k inkasu, proběhne kontrola platby  automaticky. Rodiče platící  složenkou musí před nástupem na obědy zkontrolovat a uhradit stravné v odpovídající výši. (email: darja.styskalova@zsma.cz, mobil: 777 719 365 od 7 do 13 hodin). V hotovosti nebudou platby probíhat. Žákům, kteří nenastoupí na obědy a budou mít přeplatek, se převede na září 2020. Přeplatek nad 500 Kč bude vrácen na účet, z kterého byl poukazován. U přeplatku, který je bez účtu, je nutné si o něj zažádat  a poskytnou účet, na který bude vyplacen.  Platby v hotovosti budou vyplaceny jen u  strávníku devátých tříd za čipy.

 

 

 

Back To Top