Ve středu 19. listopadu 2014 v 15 hodin ve třídě 9. B nabízíme rodičů vycházejících žáků setkání s výchovnou poradkyní paní učitelkou Radkou Žlebčíkovou. Na schůzce budou předány podrobné informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2014-2015, termíny dnů otevřených dveří, způsob vyplňování přihlášek a lhůty k jejich odevzdání. Další údaje budou průběžně zveřejňovány na stránkách školy.

Back To Top