Posledním dnem provozu školní družiny ve školním roce 2012-2013 je pátek 28. června (od 6 do 15 hodin). Činnost ve školním roce 2013-2014 bude obnovena v pondělí 26. srpna. Od tohoto dne do 2. září včetně se o zapsané děti postarají paní vychovatelky rovněž v době od 6 do 15 hodin. Zahájení plného provozu v obvyklém rozsahu, tj. od 6 do 16.30, je připraveno od úterý 3. září 2013. Další informace můžete získat od paní vedoucí vychovatelky Marie Kulichové. Kontakt marie.kulichova@zsma.cz, 777 719 364.

Back To Top