skip to Main Content

Výuka bude probíhat na dálku prostřednictvím dostupných technologií a elektronické aplikace Edupage. Zkontrolujte si přístupové údaje do Edupage. V případě, že je nemáte, kontaktujte třídního učitele. Sledujte každodenně pokyny učitelů v aplikaci EduPage (samostudium z učebnic, plnění domácích úkolů a pracovních listů, online testů a vzdělávání prostřednictvím odkazů v týdenních plánech či výuky na internetu na webu školy).

Odkazy na procvičování učiva v týdenních plánech pro 1. stupeň zde.

Zažij radost s češtinou 1. stupeň zde.

Zažij radost s matematikou 1. stupeň zde.

Odkazy na procvičování učiva na internetu pro 2. stupeň zde.

Online příprava na přijímací zkoušky Edufix, Cermat.

Vysílání České televize – UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. Výukové bloky budou vedeny vystudovanými pedagogy. V úterý a ve čtvrtek od 14 hodin na programu ČT1 pak dětem pomůže pořad s názvem Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky. V úterý se bude procvičovat čeština, ve čtvrtek matematika.

Rozvrh vyučování pořadu UčíTelka naleznete zde. K jednotlivým lekcím si můžete vytisknout i pracovní list.

Back To Top