Pracovníci školy a SRPDŠ při ZŠ za podpory členů školské rady připravují na sobotu 31. ledna 2009 III. společenský ples. Slavnostní zahájení v tělocvičně školy je plánováno na 20 hodin. Hraje hudební skupina MARBO. Předprodej vstupenek od pondělí 12. ledna v kanceláři u slečny Jany Muroňové. U vedoucí ŠJ lze objednat obložené talíře. Veškerý zisk z akce bude příjmem do pokladny rodičovského sdružení stejně, jak tomu bylo po plese minulém i po plese předminulém.

Back To Top