Pracovníci školy a SRPDŠ při ZŠ za podpory členů školské rady připravují na sobotu 9. února 2008 II. společenský ples. Slavnostní zahájení v tělocvičně školy je plánováno na 20 hodin. Veškerý zisk z akce bude příjmem do pokladny rodičovského sdružení stejně, jak tomu bylo po plese minulém.

Back To Top